کلنگ احداث اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن کشور با حضور مسئولین کشوری و استانی در زاهدان به زمین زده شد.

کلنگ احداث اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن کشور با حضور مسئولین کشوری و استانی در زاهدان به زمین زده شد.

کلنگ احداث اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن کشور با حضور مسئولین کشوری و استانی در زاهدان به زمین زده شد. 

 ‌ با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی عملیات اجرایی ساخت 280 واحد مسکونی اقدام ملی در سیستان و بلوچستان آغاز شد.   مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: در قالب 50 هزار واحد سهم ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، اولین کلنگ طرح اقدام ملی در قالب سهم ستاد اجرایی که 50 هزار واحد می باشد در زاهدان به زمین زده شد.   عطاء اله اکبری گفت: زمین این پروژه برای احداث 280 واحد مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تأمین و توسط ستاد اجرائی فرمان امام (ره)  برای تأمین مسکن واجدین شرایط و همچنین معلولین تحت پوشش بهزیستی احداث می شود. 

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷