برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع رابطه سیاستهای پدافند غیر عامل با اهداف اقتصاد مقاومتی(پدافند اقتصادی)

برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع رابطه سیاستهای پدافند غیر عامل با اهداف اقتصاد مقاومتی(پدافند اقتصادی)

🔹در این کارگروه که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و همزمان با ۱۳ آبان  برگزار گردید،در خصوص اهمیت حوزه اقتصادی و نقش پدافند غیر عامل در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی و اولویت اهمیت هر یک از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (تولید، توزیع و مصرف) از منظر پدافند غیر عامل مورد بحث وبررسی شد.

🔹همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی نیزبه ارائه نقطه نظرات و بیان مشکلات حوزه های مختلف سرمایه گذاری پرداختند

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳