بازدید از واحد بسته بندی گوشت بهنام پروتئین

بازدید از واحد بسته بندی گوشت بهنام پروتئین
بازدید  سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به همراه  مدیرعامل  شرکت شهرک های صنعتی از واحد بسته بندی گوشت بهنام پروتئین به مدیریت جناب آقای رضوانی مستقر در شهرک صنعتی زاهدان
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۳۷