بازدید سرپرست معاونت استانداری از نحوه تخلیه کالاهای اساسی کشور در بندر چابهار

بازدید سرپرست  معاونت استانداری از نحوه تخلیه کالاهای اساسی کشور در بندر چابهار

بازدید سرپرست  معاونت استانداری از نحوه تخلیه کالاهای اساسی کشور در بندر چابهار 

محبی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری به همراه تنی چند از مسئولین مربوطه از انبارهای طریق القدس چابهار  بازدید کرد.  وی با حضور در محل انبار های طریق القدس از نحوه تخلیه کالاهای اساسی وارد شده از طریق بندر شهید بهشتی بازدید و  از نزدیک در جریان موضوع و روند کار تعمیر و بازسازی انبار های مذکور قرار گرفت

۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۵