مجوز شروع ساخت فرودگاه بین المللی چابهار صادر شد

مجوز شروع ساخت فرودگاه بین المللی چابهار صادر شد

 🔸در نشست شورایعالی مناطق آزاد به ریاست معاون اول رییس جمهور مجوز آغاز بکار احداث فرودگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار صادر شد. 

۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷