همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور

همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور

حضور احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان  و مجید محبی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی درکنارتیم استان در همایش سرمایه گذاری گردشگری منطقه شرق کشور

🔹از مهمترین مباحث مورد تاکید وزیر محترم گردشگری و استانداران ۶ استان شرقی کشور در همایش مزبور عبارتند از: ایجادتوسعه پایدار بامحوریت گردشگری و حذف قوانین مزاحم برای سرمایه کذاری در حوزه گردشگری 

۱۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵