جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سیستان و بلو چستان

جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سیستان و بلو چستان
در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که دیروز برگزار گردید موضوعات مهمی از جمله موارد ذیل عنوان گردید:
🔹ضرورت تعامل بیشتربانک ها با سرمایه گذاران درجهت رفع موانع وجذب بهینه تسهیلات
🔹اهمیت مقوله نظارت قبل ،حین وبعداجرا برای کمک به تحقق طرحً واشتغال ان
🔹همچنین در این جلسه مطرح گردید: از 650 میلیارد تومان سهم تسهیلات اشتغالزایی روستاییان استان 509 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که تا کنون 400 میلیارد تومان آن به بالع بر 8000 طرح پرداخت گردیده است.
🔹در جلسه مذکور، آقای دکتر محبی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری با اشاره به ورود کشتیهای حامل جو و نهاده های دامی و همچنین ورود کشتیهای حامل کالاهای اساسی در روزهای آینده عنوان نمود میتوان از این ظرفیت به منظور جذب اعتبارات اشتغالزایی برای حمل و نقل و ایجاد سوله ها و انبارهای ذخیره محموله های ورودی از بندر چابهار در آینده استفاده نمود
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳