بازدید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان به همراه سرپرست شرکت شهرک های صنعتی از شهرک صنعتی زاهدان

بازدید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان به همراه  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی از شهرک صنعتی زاهدان
بازدید مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان به همراه  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی و معاون امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت از واحد تولیدی راکد ست های دندانپزشکی و لباس های بیمارستانی دکتر مهماندوست مستقر در شهرک صنعتی زاهدان .  در این بازدید مقرر گردید پرداخت تسهیلات به این واحد تولیدی از سوی بانک صنعت و معدن مورد پیگیری قرار گیرد.
۱۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۲