پیگیری مصوبات تفاهم نامه سال ۹۶ استانداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

پیگیری مصوبات تفاهم نامه سال ۹۶ استانداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

پیگیری مصوبات تفاهم نامه سال ۹۶ استانداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) 

مصوبات تفاهمنامه سال ۹۶ استانداری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)در جلسه ای با حضور نمایندگان ادارات مرتبط و به ریاست محبی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مورد بررسی قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی استانداری در این نشست مصوبات تفاهمنامه سال ۹۶ و روند اجرا و پیشرفت مفاد این تفاهمنامه مورد بررسی قرار گرفت.   محبی در این نشست بر استفاده از فرصت مشارکت بنیاد برکت در اجرای طرح‌های اشتغالزایی و اقتصادی بنیاد تاکید کرد و افزود: سفر قریب الوقوع رئیس ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره ) را به استان برای انعقاد تفاهم‌نامه جدید و پیگیری مصوبات سال  ۹۶ را خواهیم داشت.  وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید موانع موجود در اجرای مفاد تفاهم نامه قبلی و همچنین پروژه های پیشنهادی را در اسرع وقت ارائه نمایند . مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری افزود: نشست های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی را برای رفع موانع ادامه خواهیم داد.  گفتنی است در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گزارش روند پیشرفت طرح های اجرا شده با مشارکت بنیاد

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۸