برگزاری جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی افغانستان

برگزاری جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی افغانستان

برگزاری جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی افغانستان

در این نشست که با حضور مسئولین اقتصادی استان و بخش خصوصی  تشکیل گردید، در خصوص توسعه مبادلات مرزی، رفع موانع تجارت آسان،سرمایه گذاری های مشترک، از جمله ایجاد شهرک صنعتی مشترک. ،اجرای پل دوم ابریشم،ایجاد پارک لجستیک در جوار میلک و...بحث و گفتگوشد. و بر تسریع در تسهیل مبادلات و صادرات و واردات تاکید گردید.

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷