برگزاری جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان

برگزاری جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان
برگزاری جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان با دستور کار:  ☆ ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام شده بخش شیلات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی( شیلات سیستان )   ☆ ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام گرفته توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی   ☆ ارائه گزارش پروژه های منتخب اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸ بر اساس سامانه نیپا 
۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸