بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به اتفاق معاون دفتر روستایی و کارشناسان دفتر جذب از گاوداری 2000 رأسی آقای صدیقی

بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به اتفاق معاون دفتر روستایی و کارشناسان دفتر جذب از گاوداری 2000 رأسی آقای صدیقی

بازدید مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری به اتفاق معاون دفتر روستایی و کارشناسان دفتر جذب از گاوداری 2000 رأسی آقای صدیقی 

گاوداری آقای صدیقی در شهرستان زاهدان،با ظرفیت تولید روزانه ۲۱ تن شیر زمینه اشتغال 30 نفر به صورت مستقیم و 350 نفر غیر مستقیم فراهم نموده است. هم اکنون طرح توسعه گاوداری در دست پیگیری میباشد.

۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۰۷