بازدید رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پروژه در حال آماده سازی و نصب تجهیزات کارخانه کاشی وشنگار در شهرک صنعتی زاهدان

بازدید رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پروژه در حال آماده سازی و نصب تجهیزات کارخانه کاشی وشنگار در شهرک صنعتی زاهدان
بازدید رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پروژه در حال آماده سازی و نصب تجهیزات کارخانه کاشی وشنگار در شهرک صنعتی زاهدان 
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳