بازدید از کارخانه تولید پلاستیک و نایلکس امیدوار با حضور مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان

بازدید از کارخانه تولید پلاستیک و نایلکس امیدوار با حضور مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان
کارخانه امیدوار از جمله واحدهای موفق استان درزمینه تولیدنایلون ونایلکس وقطعات پلاستیک است که توانسته بخش عمده ای ازنیاز بازارمصرف استان راتامین نماید؛این کارخانه همچنین درزمینه تولیدمحصولات جدیدپلاستیک ورفع نیازهای فنی سایر واحدهای مشابه فعالیت مینماید؛درراستای تامین سرمایه درگردش ورفع سایر مشکلات پیش روی ان تدابیرلازم اتخاذ ومقرر شدپی گیری لازم ازسوی دستگاه متولی صورت پذیرد.
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱