بازدید از کارخانه تولید شلنگ فشار قوی (شلال) با حضور مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان

بازدید از کارخانه تولید شلنگ فشار قوی (شلال) با حضور مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان
کارخانه شلال ازجمله اولین واحدهای صنعتی استان بوده که برغم همه مشکلات توانسته به تولیدخودادامه دهد وهم اکنون نیز مقرر شد درراستای احیا بخشی از ظرفیت خالی ان وهمچنین توسعه جدید،مساعدت لازم برای تامین مالی وحل مشکلات قبلی آن صورت پذیرد. این واحد تولیدی در حال حاضر ۳ شیفته کار میکند و اشتغال آن بالغ بر ۳۰ نفر می باشد
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۳۰