افغانستان برای اولین بار از مسیر چابهار ایران به هند میوه صادر کرد

افغانستان برای اولین بار از مسیر چابهار ایران به هند میوه صادر کرد
   کشور افغانستان برای اولین بار از مسیر بندر چابهار ایران به هند میوه صادر کرده و قرار است که صادرات از این مسیر افزایش یابد.  🔻اولین محموله میوه افغانستان شامل ۲۰ تن انگور روز گذشته، سه‌شنبه (۱۲ سنبله/شهریور) از چابهار ایران به هند ارسال شده است.
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷