افزایش همکاری گروه اقتصادی تولیت آستان قدس رضوی دراستان سیستان و بلوچستان

افزایش همکاری گروه اقتصادی تولیت آستان قدس رضوی دراستان سیستان و بلوچستان
افزایش همکاری گروه اقتصادی تولیت آستان قدس رضوی دراستان سیستان و بلوچستان ✅در جلسه ای که با حضور نمایندگان گروه اقتصادی تولیت آستان قدس در دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری برگزار شد، در خصوص  سرمایه گذاری گروه مذکور در بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای استان بحث و بررسی شد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴