حضور ریاست سازمان جهاد استان و مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری در سمینار رؤسای شعب بانک کشاورزی

حضور ریاست سازمان جهاد استان و مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری در سمینار رؤسای شعب بانک کشاورزی
حضور ریاست سازمان جهاد استان و مدیرکل دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری در سمینار رؤسای شعب بانک کشاورزی و قدردانی از تلاش همکاران در نقاط دور و‌نزدیک استان
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰