​پیش بینی تولید دو هزار تن میگوی پرورشی در چابهار ذخیره سازی مزارع میگوی پرورشی در حوزه شهرستان چابهار و گواتر از اردیبهشت ماه آغاز و اواخر ماه گذشته، عملیات ذخیره سازی میگو در استخرهای پرورشی به اتمام رسیده است.

​پیش بینی تولید دو هزار تن میگوی پرورشی در چابهار  ذخیره سازی مزارع میگوی پرورشی در حوزه شهرستان چابهار و گواتر از اردیبهشت ماه آغاز و اواخر ماه گذشته، عملیات ذخیره سازی میگو در استخرهای پرورشی به اتم
پیش بینی تولید دو هزار تن میگوی پرورشی در چابهار  ذخیره سازی مزارع میگوی پرورشی در حوزه شهرستان چابهار و گواتر از اردیبهشت ماه آغاز و اواخر ماه گذشته، عملیات ذخیره سازی میگو در استخرهای پرورشی به اتمام رسیده است.  براساس برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود از اوایل مرداد ماه عملیات برداشت میگوهای پرورشی در مزارع مذکور آغاز شود. امسال ٦١٠ هکتار از استخرهای پرورش میگوی استان زیر کشت رفته است و ١٢٥ میلیون قطعه در استخرهای مذکور ذخیره سازی شده است، پیش بینی می شود امسال در مجموع حداقل شاهد تولید دو هزار تن میگوی پرورشی در مزارع گواتر در حوزه شهرستان چابهار باشیم.  
۱۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸