افزایش ۶۸ درصدی میانگین تخلیه روزانه شناورهای سنتی

افزایش ۶۸ درصدی میانگین تخلیه روزانه شناورهای سنتی
افزایش ۶۸ درصدی میانگین تخلیه روزانه شناورهای سنتی     در پی اقدامات بعمل امده در راستای بررسی و رفع مشکلات شناورهای سنتی جهت تسریع در عملیات تخلیه و خروج شناورها، میانگین تخلیه شناورهای سنتی به صورت روزانه ۶۸ درصد افزایش و به ۵۷۰ تن رسید که بالاترین میزان تخلیه در سال های اخیر می باشد.  
۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۶