نشست استاندار به اتفاق مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و فرماندار دلگان با آقای مروج الشریعه مشاور وزیر کشور در طرح توسعه ۳۱ شهرستان محروم کشور و بررسی اخرین وضعیت اقدامات و نتایج محقق شده پیرامون اجرای طرح فوق در شهرستان دلگان

نشست استاندار به اتفاق مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری و فرماندار دلگان با آقای مروج الشریعه مشاور وزیر کشور در طرح توسعه ۳۱ شهرستان محروم کشور و بررسی اخرین وضعیت اقدامات و نتایج محقق شده پیرامون
 اساس منویات مقام معظم رهبری درخصوص توسعه شهرستانهایی از کشور که شاخص های توسعه یافتگی انان فاصله فاحشی با میانگین استانی و ملی دارد، مقرر گردیده است که در ٣١ شهرستان از  ٣١استان کشور طرح توسعه همه جانبه شهرستان با مدیریت و نظارت وزارت کشور در سطح ملی، استانداری ها  در سطح استان و فرمانداریها در سطح شهرستان و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجرا گردد.
این طرح در قالب الگوی ایرانی اسلامی بیشرفت و بر اساس سند توسعه تدوین شده برای شهرستان و مبتنی بر قابلیتها و مزیتهای شهرستان اجرا خواهد گردید.
در استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان دلگان جهت اجرای طرح مذکور انتخاب شده است
۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴