وزیر جهاد کشاورزی درجریان بازدید از گلخانه تحقیقاتی پرورش نهال کشت بافتی آناناس در چابهارگفت : با توجه به شرایط منحصر به فرد منطقه، چابهار بهشت گمشده ایران است

وزیر جهاد کشاورزی  درجریان بازدید از گلخانه تحقیقاتی پرورش نهال کشت بافتی آناناس در چابهارگفت : با توجه به شرایط منحصر به فرد منطقه، چابهار بهشت گمشده ایران است
وزیر جهاد کشاورزی  درجریان بازدید از گلخانه تحقیقاتی پرورش نهال کشت بافتی آناناس در چابهارگفت : با توجه به شرایط منحصر به فرد منطقه، چابهار بهشت گمشده ایران است. وضعیت گرمایی وتابش نورخور‌شیدبهترین شرایط را برای توسعه وتولید میوه های گرمسیری در شهرستان چابهار را فراهم کرده است.  وی تصریح کرد:تولید محصولات گرمسیری از نظر اقتصادی، درآمد زایی وایجاد اشتغال ارزش افزوده بالایی دارد.  ایشان افزود:  میوه آناناس از خارج از کشور وارد می‌شود تولید آناناس در داخل کشور  با توجه به قیمت آن در بازار بسترساز  رونق اقتصادی و تولید خواهد بود. در قالب طرح بررسی سازگاری آناناس وبه منظور توسعه کشت آن درکشور تعداد ۵هزار اصله نهال کشت بافتی آناناس از کشور هندوستان وارد گردید.  در حال حاضر ۸۰۰ اصله نهال در این ایستگاه تحقیقاتی چابهار و۲۵۰۰ اصله نیز در ایستگاه تحقیقات باهوکلات به منظور تولید پاچوش ومیوه  نگهداری می‌گردد بقیه نهالها ی وارداتی به پژوهشکده گل وگیاهان زینتی محلات ارسال گردیده است
۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰